Welkom!

Op donderdag 7 en 14 oktober organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst Engels in het Basisonderwijs. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u van NUFFIC informatie over de subsidiemogelijkheden. Daarnaast geeft het Language Centre van NHL Stenden inspiratie m.b.v. haar nascholingsaanbod voor het basisonderwijs. U gaat gegarandeerd naar huis met gratis Engels activiteiten die direct toepasbaar zijn op onder-, midden en/of bovenbouw.
 


Cambridge English Examen training

Wanneer u het Cambridge examen reeds gedaan maar niet gehaald heeft, of wanneer u na afloop van de training geen examen...

Cambridge English Examen training

meer informatie