Masterclass N=1:Dicht de kloof tussen onderzoek en praktijk!

Algemene informatie

De masterclass van 14 juni is helaas geannuleerd, er volgt een nieuwe datum in het voorjaar 2019.
 
Tegenwoordig proberen hulpverlenende professionals zoals behandelaars in de zorg en welzijn, docenten in het onderwijs, coaches in het bedrijfsleven en verpleegkundigen in de wijken, zoveel mogelijk te werken vanuit de evidence-based practice gedachte. Dit betekent dat men bij voorkeur interventies toepast die na intensief wetenschappelijk onderzoek onder grote groepen als effectief bewezen te boek staan. Echter, in de dagelijkse praktijk weet iedere hulpverlenende professional dat een gemiddelde patiënt of cliënt eerder uitzondering dan regel is. Dit leidt vaak tot onzekerheid: in hoeverre heeft de interventie die ik geef gewerkt bij deze individuele cliënt?

N=1
Om vast te stellen in hoeverre de interventie ook daadwerkelijk werkt bij een cliënt, zijn zogenaamde N=1 benaderingen ontwikkeld. In de literatuur en praktijk zijn er vele soorten N=1 benaderingen mogelijk, afhankelijk van het doel en de context van de individuele cliënt. Het doel kan zijn om op een zo zuiver mogelijke wetenschappelijke manier het effect van een bepaalde interventie aan te tonen, maar ook om als hulpverlenende professional (samen met de cliënt) te kunnen reflecteren op je eigen handelen als professional. In de masterclass worden de diverse N=1 benaderingen uitvoerig besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. De verschillende N=1 benaderingen worden langs de meetlat wetenschappelijke eisen - praktische haalbaarheid gelegd: van goed opgezette experimentele N=1 designs waarin de cliënt eerder onderzoeksobject dan cliënt is, tot systemische N=1 opzetten waarin de cliënt cliënt blijft.

Eigen praktijk
In de masterclass ligt de nadruk op de praktijk en leer je op welke manieren evalueren via de N=1 methode haalbaar is in jouw praktijk, hoe je dit kunt doen met behulp van software speciaal ontwikkeld voor de praktijk en op welke wijze je alleen of samen met je collega’s een eigen bestand over jouw interventies kunt opzetten voor eigen reflectiedoeleinden en transparantie naar de financiers.

Thema’s Masterclass

Onderwerpen die aan de orde komen zijn, o.a.:
  • Wat en hoe vaak moet ik meten?
  • Welke soorten metingen zijn mogelijk (zelfrapportage, observatie, fysieke maten, etc.)
  • Hoe analyseer en interpreteer ik een effect?