Maatwerk

Maatwerktrainingen en workshops
Door de verschillende opleidingen binnen NHL Stenden kunnen we vanuit een brede expertise met u meedenken in vraagstukken binnen uw organisatie. Naast het bieden van maatwerktrainingen en workshops bestaat ook de mogelijkheid om korte, krachtige creatieve impulsen in uw organisatie vorm te geven.

Mogelijke thema’s zijn:
 
Oplossingsgericht werken
Het werken met een cliënt in het vinden van mogelijkheden. Hoe denkt u niet probleemgericht maar oplossingsgericht? Hoe spreekt u de kracht en ideeën van uw cliënt aan? Gereedschap om op een nieuwe manier in gesprek te gaan met uw cliënt. Kleine stappen vooruit kunnen leiden tot grote veranderingen.
 
Systeemgericht werken
Systeemgericht werken in de hulpverlening. Het zoeken naar verbindingen in het hele cliëntsysteem. Werken in het middelpunt van cliënt en zijn omgeving. Hoe blijft u meerzijdig partijdig? Aan wie bent u loyaal? Wat zijn systeeminterventies? Theorie en praktijk gaan hand in hand.
 
Gastvrijheid en klantgericht werken
Gastvrijheid en klantgericht werken. Vanuit Stenden komen hier kennis en ervaringen van hospitality en zorg en welzijn samen. Maatwerktrainingen, mystery guest bezoeken, inspirerende en creatieve impulsen. Leren van verschillende zienswijzen met steeds de cliënt centraal.
 
Talentgericht werken
Talentgericht werken. Niet focussen op problemen maar op dat wat werkt. Elkaar aanspreken op talent, hoe doet u dat? Inzicht in de waarderende gesprekstechnieken en gesprekscyclus. Voor het stimuleren van oplossend vermogen van medewerkers.
 
Begeleide intervisie
Enthousiaste medewerkers, maar hoe krijgt een verandering vorm in de praktijk? Met begeleide intervisie kan reflectie én het verder uitbouwen van inzicht en vaardigheden plaatsvinden. Inspirerend werken aan professionaliteit.
 
Ondernemerschap in zorg en welzijn
Wat vraagt ondernemerschap van u? Hoe vertaalt u dat naar uw eigen situatie of bedrijf? Hoe vindt u oplossingen door innovatie en andere manieren van kijken? O.a. door het werken met het Business Model Canvas.

Cultural Diversity

During this basic training, the focus is on developing cultural competence. Students work in small groups. Experience, p...

Cultural Diversity

meer informatie