vorige
1 
volgende

  • Masterclass N=1:Dicht de kloof tussen onderzoek en praktijk!

    Branche: Zorg & welzijn Thema: masterclass

    Tegenwoordig proberen hulpverlenende professionals zoals behandelaars in de zorg en welzijn, docenten in het onderwijs, coaches in het bedrijfsleven en verpleegkundigen in de wijken, zoveel mogelijk te werken vanuit de evidence-based practice gedachte.

  • Verbeterde meldcode huiselijk geweld met afwegingskader

    Branche: Zorg & welzijn Thema: coaching

    Vanaf 1 januari 2019 beslissen professionals eerst of het nodig is om een melding te doen bij Veilig Thuis: daarbij geldt dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld in ieder geval altijd gemeld moeten worden.


vorige
1 
volgende

Nieuwsbrief

Bedrijven Hospitality Leisure MKB Onderwijs Overheid Retail Techniek Zorg & welzijn