Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst Subsidie voor Engels in het basisonderwijs

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 8 maart
NHL Stenden en Nuffic


Subsidie voor Engels in het basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Steeds meer scholen kiezen voor een leerlijn waarmee hun leerlingen met meer kennis en vaardigheden doorstromen naar het voortgezet onderwijs. In Onderwijs 2032 zijn aanbevelingen gedaan om Engels in het basisonderwijs meer statuur te geven. Basisscholen zijn in de huidige regelgeving vrij om hun startmoment te bepalen. Dat geldt ook voor de omvang en intensiteit van het programma. Extra aandacht voor Engels wordt gewaardeerd door leerlingen en hun ouders en zal leiden tot hogere beheersingsniveaus.

Wie de NOT bezocht heeft, heeft kunnen zien dat alle grote uitgevers met nieuwe methodes komen waarmee scholen hun programma Engels kunnen uitbouwen. Een landelijk netwerk van Pabo’s onder leiding van Nuffic staat klaar om hen daarbij te helpen. Hogeschool NHL Stenden werkt al jaren nauw samen met Nuffic, het kenniscentrum voor internationalisering en vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Wilt u weten welke ontwikkelingen er zijn voor Engels in het basisonderwijs? Welke ondersteuning wij kunnen bieden op het terrein van nascholing, begeleiding en subsidies (training en onderwijsmateriaal)? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst.

Programma Leeuwarden – 8 maart 2018
NHL Stenden Leeuwarden
Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden – Stenden Hotel


10.00 – 10.15 uur : Ontvangst
10.15 – 11.00 uur: Presentatie van Nuffic over vvto Engels en subsidies
11.00 – 11.30 uur: Proefles vvto Engels door docent van NHL Stenden
11.30 – 12.00 uur: Gelegenheid tot vragen + info diverse nascholingstrajecten voor het basisonderwijs


Programma Assen – 8 maart 2018
NHL Stenden – Assen
Zeemanstraat 1, 9406 BE Assen (lokaal 8)


15.00 – 15.15 uur : Ontvangst
15.15 – 16.00 uur: Presentatie van Nuffic over vvto Engels en subsidies
16.00 – 16.30 uur: Proefles vvto Engels door docent van NHL Stenden
16.30 – 17.00 uur: Gelegenheid tot vragen + infomarkt diverse nascholingstrajecten voor het basisonderwijs

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via de agenda op deze pagina: www.nuffic.nl/vvto
Als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel graag meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar vvto@nuffic.nl Wij helpen u dan graag verder.

We hopen u op 8 maart te mogen begroeten!


Met vriendelijke groeten,


Tim Unsworth          &         Elly Deelder
Sarah Busken                       Nuffic
Tineke van der Velde
NHL Stenden


Wilt u zich alvast inlezen ter voorbereiding? Lees dan de informatie op www.nuffic.nl/vvto
of volg gratis een van de modules over internationalisering op de basisschool via www.internationalisering.nl


Cursussen Engels: https://www.stendenprofessionals.nl/languagecentre/aanbod

Dutch Language and Culture basic

In the lessons Dutch language the student will acquire basic competences and knowledge of Dutch like: numbers, time, day...

Dutch Language and Culture basic

meer informatie