Voorlichting subsidie- en trainingsmogelijkheden

Uitnodiging

Op donderdag 7 en 14 oktober organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst Engels in het Basisonderwijs. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u van NUFFIC informatie over de subsidiemogelijkheden. Daarnaast geeft het Language Centre van NHL Stenden inspiratie m.b.v. haar nascholingsaanbod voor het basisonderwijs. U gaat gegarandeerd naar huis met gratis Engels activiteiten die direct toepasbaar zijn op onder-, midden en/of bovenbouw.

Het Language Centre van NHL Stenden heeft bijna 15 jaar ervaring met het verzorgen van trainingen Engels voor het Basisonderwijs. De laatste jaren zijn er mogelijkheden om deze trainingen vergoed te krijgen via de IFO subsidie (Internationalisering Funderend Onderwijs). NUFFIC zal u hierover meer vertellen. Vanuit NHL Stenden is een subsidieadviseur die kan ondersteunen bij de aanvraag. Afgelopen jaren hebben diverse basisscholen hiervan succesvol gebruik gemaakt. Gehonoreerde subsidies zijn gebruikt voor training, lesmateriaal, en in-school coaching.


Een school kan met de IFO subsidie aanspraak maken op max € 5.000,- per jaar (max. 3 jaar) voor training en evt. een deel lesmateriaal en coaching.

Voor het programma verwijzen wij u naar de uitnodiging hiernaast.

Leeuwarden (7 okt. 2021) Notiz Hotel (Stenden Hotel) Rengerslaan 8 8917 DD Leeuwarden
Groningen (14 okt. 2021) NHL Stenden, Eemsgolaan 17, 9727 AT Groningen
Vragen: email Languagecentre@nhlstenden.com / 06-15319873


Bij de aanmelding graag bij 7 oktober (Leeuwarden) vermelden en voor 14 oktober (Groningen)


aanvang cursus: 07-10-2021
einde cursus: 14-10-2022

status: open

inschrijven vanaf: 14-09-2021
inschrijven t/m: 13-10-2021

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information