Cultural Diversity

Praktische informatie

 English below

Trainingsdata


2021/2022
Moduul 3: 24 maart en 7 april 2022
Moduul 4: 7 en 21 juni 2022

Docenten spreken zowel Engels als Nederlands. Beide talen kunnen in de training gebruikt worden om zich goed uit te drukken.
 
De trainingstijden zijn van 09.00 tot 16.30 uur. Locatie: Leeuwarden

Dit is een 2 daagse training, zowel in het Engels als in het Nederlands. Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Language Centre, E: languagecentre@nhlstenden.com
 

Scholingsaanbod NHL Stenden medewerkers

Deze scholing wordt bekostigd door MyAcademy.
 
ENGLISH
_____________________________________________________

Module 3: 24 March en 7 April 2022
Module 4: 7 en 21 June 2022

Location: Leeuwarden, time 09.00 - 16.30
 
This is a 2 day training course. After the course you receive a certificate of participation.
 
Teachers speak both English as well as Dutch.
Both Languages can be used during the course to express yourselves.
 
 
For more information, contact:
 
NHL Stenden - Language Centre
E: languagecentre@nhlstenden.com
 
Training offer NHL Stenden employees
This training course is funded by MyAcademy.


aanvang cursus: 24-03-2022
einde cursus: 07-04-2022

status: open

inschrijven vanaf: 20-09-2021
inschrijven t/m: 17-03-2022

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information

aanvang cursus: 07-06-2022
einde cursus: 21-06-2022

status: open

inschrijven vanaf: 20-09-2021
inschrijven t/m: 30-05-2022

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information