Online Frysk foar elkenien

Praktische informatie

De cursus bestaat uit een deel a (zeven weken) en een deel b (zeven weken). Het eerste deel is gericht op het aanleren van de spellingsregels en het uitbreiden van de woordenschat. In het tweede deel breid je die kennis uit met regels voor de zinsbouw en andere schrijfconventies.

Data
Flexibel. Het gaat om een online cursus, dus je kunt beginnen wanneer je zelf wilt. Indien je feedback wilt van een docent en colleges wilt bijwonen, kun je met de cursus starten in februari of september.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met languagecentre@nhlstenden.com

Kosten


Scholingsaanbod medewerkers NHL Stenden
Deze cursus wordt bekostigd vanuit het MyAcademy budget voor medewerkers van NHL Stenden.aanvang cursus: 01-01-2022
einde cursus: 01-01-2023

status: open

inschrijven vanaf: 25-01-2022
inschrijven t/m: 30-11-2022

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information