Engels voor Front office medewerkers

Inhoud

De cursus Engels speciaal voor Front Office medewerkers gemaakt en heeft een praktijkgerichte focus.
 
* Communiceren met studenten/collega’s
* Het schrijven van e-mails
* Telefoonvaardigheden
* Notuleren
* Het opfrissen van grammatica

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats om het niveau te bepalen en wensen / verwachtingen te inventariseren. De intake bevat een mondeling en een schriftelijk gedeelte.

• Het schriftelijke gedeelte bestaat uit het uitwerken van een schrijfopdracht (kan per mail op ieder gewenst tijdstip).
• Het mondeling gedeelte bestaat uit een kort gesprek met een docent van het Language Centre.

Na afloop van de intakeprocedure vormen de niveaubepalingen de basis voor de groepsindeling.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel medewerkers geïnteresseerd zijn in deze training. Dit zal blijken uit de oproep. Na de intake geeft het Language Centre een advies over de groepsindeling. Het kan zijn dat je (in overleg) doorgeschoven wordt naar een andere passende opleiding.