Post-hbo opleiding Gedragsspecialist

Inhoud

Wij verzorgen deze opleiding samen met NHL-ECNO. Als gedragsspecialist leert u zicht krijgen op en rekening houden met de eigen stijl van leerlingen en op een verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te realiseren.
U kunt doelbewust opvoedingsmiddelen en vaardigheden inzetten, waarbij u ge-bruik maakt van het handelingsgericht werken en het groepsplan gedrag.
In de tweede helft van de opleiding is aandacht voor ondersteuning en begeleiding van collega’s om gezamenlijk vanuit een visie te handelen binnen de school.
 
Binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren worden competenties verworven. Er wordt een directe koppeling met de praktijk gelegd door het uitvoeren van praktijkopdrachten, waarmee de theorie aan de praktijk wordt getoetst.
Uitgangspunten zijn handelingsgericht werken en uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen.

Opbrengst

Je bent in staat om een onderbouwde visie op omgaan met gedrag te geven en deze te koppelen aan de visie van de school. Je bent in staat om te werken met een groepsplan voor gedrag en maakt gebruik van de drie verschillende preventieniveaus. Daarnaast ben je in staat om collega’s individueel maar ook als team te begeleiden naar een doelgerichter manier van werken met betrekking tot het gedrag van leerlingen.

Inhoud

Vanuit de verschillende theorieën over gedrag, ontwikkelt de student een eigen visie op gedrag en koppelt deze aan de visie van de school. Vervolgens wordt er volgens het Handelings Gericht Werken en het Groepsplan Gedrag, een gerichte koppeling met de eigen praktijk gemaakt. Studenten hebben hierbij elk hun eigen
leervragen. In de bijeenkomsten is ruimte voor uitwisseling van de praktijkervaringen en ook ruimte voor de verbinding met de theorie.
In de eerste helft van het opleidingsjaar wordt de aandacht verlegd naar gespreksvoering en begeleiding van individuele leerlingen binnen het werken met de drie preventieniveaus van het Groepsplan Gedrag. Daarnaast gaat de student de blik binnen de eigen school verbreden. Dit betekent dat afhankelijk van de context van de school en de behoeften van de student, hij of zij kiest voor begeleiding van een collega, begeleiding van meerdere collega’s, of het schrijven van een beleidsstuk, ten behoeve van het gehele schoolteam.
De opleiding wordt afgerond met het schrijven en presenteren van het meesterstuk. Hierin maakt de student zichtbaar wat hij of zij tijdens de opleiding heeft geleerd op het vlak van visie, het werken met een Groepsplan Gedrag en het begeleiden van collega’s.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs met enige jaren ervaring.

Docenten

Ervaren docenten vanuit de Master Special Educational Needs en uit de School of Education.

Studiebelasting en duur

De opleiding bestaat uit 16 middagbijeenkomsten verdeeld over twee jaar. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit in jouw eigen school en bouw je een portfolio op waarin je de behaalde competenties aantoont.

Certificering

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriënten-Register.

Verplichte literatuur

De literatuur bestaat voor 50% uit door de opleiding verplichte literatuur en voor 50% uit zelfgekozen literatuur door de student.
Jenninga, J., (2008) Professioneel omgaan met gedragsproblemen,
Praktijkboek voor het Primair Onderwijs
, Baarn, Thieme Meulenhoff.
Lieshout van T., (2008) Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Houten, Bohn Stafleu, van Loghum.
Pameijer, N., (2009), Handelingsgericht werken en een
handreiking voor het schoolteam
, Leuven/Den Haag, Acco.
Overveld van, K., (2013) Groepsplan gedrag, planmatig
werken aan passend onderwijs
, Hendrik-ido-ambacht, Pica. aanvang cursus: 30-09-2020
einde cursus: 01-07-2021

status: open

inschrijven vanaf: 09-10-2019
inschrijven t/m: 23-09-2020

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information