Post-hbo opleiding Jonge Kind specialist

Algemeen

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen! Maar hoe stimuleer je dat in jouw onderwijs en opvang? Hoe organiseer je de leeromgeving zo dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Hoe begeleid je kinderen bij hun spel zodat dit aan ontwikkelingswaarde wint? Hoe houd je hun ontwikkeling bij en hoe leg je dit vast? Wat vraagt dit alles van jouw pedagogische en didactische vaardigheden? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist.

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.
 
- Leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool
- Ambulante begeleiders (passend onderwijs)
- Pedagogisch medewerkers met een relevante HBO
- Docenten van het MBO van klassenassistenten
- Coaches van pedagogische medewerkers in de kinderopvang
- Gecertificeerde opleiding
- Ontwikkel je visie op de ontwikkeling van het jonge kind
 
Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goede opvang en onderwijs. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht/leidster), collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, et cetera).
 

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist?

Je bent in staat een beargumenteerd aanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de ontwikkelings- en leerlijnen en weet de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw instelling. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen (en eventueel buiten) je team kennisoverdracht kunt realiseren.
 
 

Registerleraar.nl

Aanvraag geschiedt per 1 augustus 2018 in het nieuwe Registerleraar. Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.aanvang cursus: 01-09-2020
einde cursus: 01-07-2021

status: open

inschrijven vanaf: 10-10-2019
inschrijven t/m: 24-08-2020

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information