Post-hbo opleiding Jenaplan

Algemeen

De rode draad in de opleiding is het ontwikkelen van een kindvisie gebaseerd op Jenaplanuitgangspunten van Peter Petersen (1884-1952), grondlegger van de Jenaplanschool. School is voor Petersen meer dan onderwijs geven. Op school moet de totale persoonlijkheid van het kind tot ontplooiing kunnen komen. Het moet betrokken zijn bij zijn directe omgeving en daarbuiten en leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Het kind moet zelfstandigheid ontwikkelen. Daarvoor moet jij als stamgroepleider vertrouwen hebben in kinderen en in hun groeikracht en voortbouwen op hun sterke punten. Je krijgt zicht op de pedagogische grondhouding van een stamgroepleider. Op het goede moment, het juiste doen, óók in de ogen van het kind (Stevens & Bors 2013).

Je maakt kennis met de Jenaplanvaardigheden: ondernemen, plannen, respecteren en zorgen.

De basisprincipes en Jenaplankernkwaliteiten leer je kennen. Er is voortdurend een pendel vanuit de praktijk naar de theorie en andersom. Niet alleen je eigen praktijk maar ook die van medestudenten. Ervaringen worden veelvuldig uitgewisseld.

Onderdeel van de opleiding is het ‘snoepen bij de buren’. Naast de bijeenkomsten op de opleiding plan je een tweedaagse snuffelstage op een school of andere instelling waar gewerkt wordt met een vernieuwd onderwijsconcept.

Opbrengst

Je ontwikkelt je visie en werkt aan de Jenaplancompetenties zodat deze op het niveau van professional zijn.
Met dit post hbo diploma kun je als stamgroepleider in een Jenaplanschool aan het werk.

 

 

 

 

 

 

 

aanvang cursus: 01-09-2020
einde cursus: 01-07-2021

status: open

inschrijven vanaf: 10-10-2019
inschrijven t/m: 24-08-2020

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information