Masterclasses NHL Stenden Hogeschool

Dinsdag 12 juni 2018, Afstemmen in beeldende therapie bij kinderen met autisme, door Celine Schweizer

In beeldende therapie worden materialen en werkvormen doelgericht aangeboden aan mensen met een specifiek probleem. De beeldend therapeut begeleidt de cliënt bij het verwerken, accepteren, anders leren omgaan met problemen. Beeldende middelen kunnen een manier zijn om vorm te geven aan ervaringen die moeilijk te verwoorden zijn.

Beeldend vormen sluit aan bij de ervaringswereld van het jonge kind. Kinderen met autisme hebben een ontwikkelingsstoornis. Al doende kunnen zij ervaringen opdoen waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Kinderen met autisme worden regelmatig aangemeld bij beeldende therapie omdat ze problemen hebben met sociaal gedrag. Een belangrijk element in de behandeling blijkt het afstemmen te zijn.

Leidende begrippen in deze masterclass, verzorgd door Celine Schweizer zijn empowerment en de mogelijkheden van het kind. Zowel het perspectief van de beeldende therapeut als dat van de leerkracht komen aan de orde. De ontwikkelingsfasen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis worden aan de hand van de theorie van Daniel Stern (1985) in beeld gebracht.
 
Overige gegevens:
Plaats : NHL Stenden hogeschool aan de Rengerslaan 8 te Leeuwarden
Inloop : 18:30 uur
Aanvang : 19:00 tot 21:00 uur met rond 20:00 een korte pauze met koffie/thee