Onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk thema. Scholen doen er alles aan om het beste uit leerlingen te halen. Dat vraagt veel van professionals in het onderwijs; betrokkenheid, vakmanschap en de wil om te blijven ontwikkelen.
 
 
 
Stenden Professionals en NHL-ECNO dragen daar graag een steentje aan bij. Ons gezamenlijke opleidingsaanbod voor het onderwijs brengt u als professional verder.
 
Opfriskursus Frysk Foech foar it basis├╗nderwiis

Hast wol it Foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle, dan kinst yn de opfriskursus dyn eigen mûnlinge en skr...

Opfriskursus Frysk Foech foar it basis├╗nderwiis

meer informatie