Home

Kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk thema. Scholen doen er alles aan om het beste uit leerlingen te halen. Dat vraagt veel van professionals in het onderwijs; betrokkenheid, vakmanschap en de wil om te blijven ontwikkelen. Stenden Professionals en NHL-ECNO dragen daar graag een steentje aan bij. Ons gezamenlijke opleidingsaanbod voor het onderwijs brengt u als professional verder.
 
Communiceren met ouders en verzorgers

Training Communiceren met ouders en verzorgers in het kader van het voorkomen van kindermishandeling (meldcode huiselijk...

Communiceren met ouders en verzorgers

meer informatie