Onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk thema. Scholen doen er alles aan om het beste uit leerlingen te halen. Dat vraagt veel van professionals in het onderwijs; betrokkenheid, vakmanschap en de wil om te blijven ontwikkelen.
 
 
 
NHL Stenden Professionals en NHL-ECNO dragen daar graag een steentje aan bij. Ons gezamenlijke opleidingsaanbod voor het onderwijs brengt u als professional verder.
 
Daltononderwijs

De opleiding is gericht op de daltonontwikkeling van de individuele deelnemer. Daarnaast neemt het leren van elkaar een ...

Daltononderwijs

meer informatie