Herregistratie van Schoolleiders

Herregistratie van Schoolleiders: Professionals leiden de school
In de CAO PO is vanaf 2014 registratie van schoolleiders in het Schoolleiders-register PO verplicht gesteld. Aan deze verplichting dient uiterlijk voor 1 januari 2018 te zijn voldaan. Geregistreerde schoolleiders zijn verplicht zich iedere periode van vier jaar opnieuw te laten registreren. De eerste cyclus herregistratie start in 2018. Herregistratie vindt plaats aan de hand van scholingsactiviteiten binnen zeven domeinen:

• Persoonlijk leiderschap
• Omgaan met verschillen
• Regie en strategie
• In relatie staan tot de omgeving
• Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
• Leiding geven aan verandering
• Toekomstgericht onderwijs

(Her)registratie van schoolleiders 2019-2020: Stenden-Professionals/ECNO
Met het oog op herregistratie kunnen Schoolleiders deelnemen aan open scholingen die door het Schoolleidersregister PO aangemerkt zijn als formele leertrajecten (www.schoolleidersregister.nl).

Het is voor leidinggevenden ook mogelijk meer informele en individuele ontwikkeltrajecten uit te voeren binnen of buiten hun specifieke (school)context: alleen, in een kleine groep, met hun managementteam, eventueel aan de hand van een project. Een dergelijke leertraject kan door Stenden Professionals / ECNO-NHL begeleid en via een beëdigd assessor beoordeeld worden op de mate waarin feitelijk sprake is geweest van een ontwikkeltraject met leeropbrengsten.

Advies uit ons werkveld: combineer formele en informele leertrajecten. Onze Raden van Advies, werkveldcontacten en alumni adviseren ons over thema’s die relevant zijn voor de professionalisering van schoolleiders. Zij pleiten voor maatwerkactiviteiten (scholing rondom thema’s van de instelling) in combinatie met een individuele scholingsagenda van de schoolleiders zelf. Op basis daarvan hebben we een eerste reeks activiteiten op een rij gezet. Voor meer informatie en inschrijven voor de Thematische Ronde Tafel Bijeenkomsten, klik hier

Module De gast van morgen 2020

Heb jij klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en wil jij altijd op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van j...

Module De gast van morgen 2020

meer informatie