Beeldbegeleiding

praktische informatie

Data
De bijeenkomsten worden in kleine groepen verzorgd op NHL Stenden hogeschool of op locatie.

Data Beeldbegeleiden volgen cohort 2020

Alle bijeenkomsten zijn op woensdag 15:00 – 18:30 uur, tenzij door de groep anders wordt afgesproken.
 
Fase I
- 02 september 2020
- 07 oktober 2020
- 04 november 2020
- 09 december 2200
- 13 januari 2021
- 10 februari 2021
- 10 maart 2021
- 07 april 2021
- 12 mei 2021
- 09 juni 2021
- 15 september 2021

Fase II
- 17 november 2021
- 15 december 2021
- 12 januari 2022
- 16 februari 2022
- 23 maart 2022
Assessments mei 2022
 

Contact
Voor vragen over een individuele scholing of een scholing op maat voor uw gehele schoolbestuur kunt u contact opnemen met de heer Erik op den Kelder op telefoonnummer 06 153 19 636 of per email: erik.op.den.kelder@nhlstenden.com