Beeldbegeleiding

Docenten

Inge Dekker
Inge Dekker werkt als intern begeleider in het basisonderwijs. Ze is Beeldbegeleider en heeft onlangs de Master Learning and Innovation afgerond. Inge heeft een eigen bedrijf Basiswijs, waarbij ze scholingen, workshops en interim werk verzorgd. Ze werkt als assessor bij de Master Educational Needs (MEN) van NHL Stenden en is tevens opleider in de school bij NHL Stenden. Het werken met beelden en is haar passie. Dit zet ze zowel in haar eigen werkveld in, als bij studenten van hogescholen.


Els Houkema-Baars

Meer dan 30 jaar werkzaam geweest als leerkracht, remedial teacher, expert special needs, intern begeleider, bovenschools intern begeleider en onderwijskundig beleidsmedewerker. 20 jaar ervaring als beeldbegeleider, eigenaar van ondersteuningsbureau WhereEls en voorzitter van de Kwaliteitskring Friesland van de LBBO( landelijke beroepsvereniging)


In 2013 hebben Inge en Els een innovatieve opleiding beeldbegeleiden ontwikkelt waarbij de nadruk niet alleen ligt op het leren van begeleidingsvaardigheden, maar de methodiek ook een vaste plek krijgt binnen de schoolbesturen. Op deze manier kan het begeleiden met beelden een duurzame bijdrage leveren bij schoolontwikkeling en professionalisering van studenten, leerkrachten en docenten in het onderwijs.
 

Margriet Visser
Margriet heeft ervaring als intern begeleider in het basisonderwijs en docent in het hoger onderwijs. Op dit moment is Margriet werkzaam als directeur in het basisonderwijs. Ze brengt o.a. de kennis en ervaring mee die ze als beeldbegeleider heeft het werken met startende leerkrachten, intervisie en beeldmateriaal.