Beeldbegeleiding

Inhoud

De beeldbegeleider in opleiding voert begeleidingstrajecten uit die als volgt zijn opgebouwd:
 
• Formulering van de ondersteuningsvraag van de leraar, het team, de leerling door middel van een intakegesprek met de coach.
• De kern van begeleiden met beelden bestaat uit een beeldopname, gevolgd door analyse en feedbackgesprek.
• De beeldbegeleider in opleiding reflecteert op zijn eigen functioneren met behulp van de opgenomen analyse en feedbackgesprekken.
• Tijdens de bijeenkomsten staan de beeldopnamen uit de praktijk centraal door middel van een intervisievorm.
• Ook wordt er aandacht gegeven aan gerelateerde literatuur.

Kernpunten bij het begeleidingstraject zijn gerichtheid op en het versterken van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het zoeken naar fouten en mislukkingen), in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek. We gaan op zoek naar mogelijkheden die er liggen in het contact tussen leraar en leerling door deze te analyseren. In het nagesprek worden alternatieven gezocht die haalbaar zijn en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klassensituatie. De leerkracht is hierbij altijd eigenaar. De coach stelt de vragen die de leraar tot deze nieuwe inzichten kunnen brengen.
Daarnaast creëert de beeldbegeleider in opleiding binnen de organisatie draagvlak om het werken met beelden structureel in te kunnen zetten.

Opzet
De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten van 3 uur. Na afloop beschik je o.a. over:
• Analyse vaardigheden om participerend te filmen vanuit de concrete vraagstelling, hierin patronen te herkennen en een analyse kunt maken in termen van basiscommunicatie gericht op interactie, didactiek en klassenmanagement.
• Kennis over ethische aspecten en kun je deze toepassen.
• Begeleidersvaardigheden waarbij respectvol, probleemoplossend en handelingsgericht begeleid wordt op basis van vertrouwen en veiligheid.
• Begeleidingsvaardigheden waarin de leerkracht geactiveerd wordt en vanuit de positieve psychologie gecoacht wordt.
• Relevante en brede expertise en praktijkervaring op het domein van begeleiden met beelden.
• Een digitaal portfolio waar een overzicht wordt gegeven van leer-en werkervaringen en de betekenis daarvan voor de begeleidersrol binnen de school.
• De nodige protocollen en kennis om het implementeren van Beeldbegeleiding binnen je organisatie te ondersteunen.

Je werkt toe naar de eindkwalificaties die zijn vastgelegd. Deze worden middels een assessment beoordeeld door NHL Stenden hogeschool en afgesloten met een certificaat.
 
De kwaliteit van de opleiding wordt via videofeedback regelmatig gemonitord door NHL Stenden hogeschool. Er kan gebruik gemaakt worden van gastdocenten. Schriftelijk materiaal wordt digitaal verstrekt. De lessen worden gegeven door Inge Dekker.

Totale studiebelasting 140 uur.Waarvan: contacturen (scholing en intervisie): 17x 3 uur.Praktijk opdrachten/studiebelasting, theorie, (voorbereiding) assessment 89 uur

Register Leraar
De cursus Beeldbegeleider is als activiteit met registratienummer lCcxFrIbSd gevalideerd en opgenomen door Register voor 140 registeruren.

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Geregistreerde leraren laten door de registratie zien dat zij bevoegd en bekwaam zijn en blijven als leerkracht/docent