Cursus Fries lezen en spreken voor het basisonderwijs

Algemeen

Een cursus van 8 bijeenkomsten van 2 uur voor leraren die het Fries beter willen leren spreken en lezen.