Cursus Foech Frysk foar it basis├╗nderwiis

Praktische informatie

Je volgt de cursus : Kursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis
aan NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10. Bijna alle opleidingen van het Stenden Professionals zijn in company te volgen. Vraag naar de mogelijkheden.

Kosten:
• €375,- per persoon

Data en tijden
It giet om in kursus fan 12 byienkomsten fan 2 oeren.

Woansdei
15.30-17.30 oere
2018
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
2019
9 januari
23 januari
6 februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april

Tongersdei 19.30-21.30 oere
2018
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
29 november
2019
10 januari
24 januari
7 februari
28 februari
14 maart
28 maart
11 april

Kursus giet troch mei minimaal 8 dielnimmers.