Module:de keten

Inhoud

Wil je meer toegevoegde waarde creëren in je werk? Wil je je kennis op aspecten van Supply Chain Management naar een hoger niveau tillen? Kies dan voor de module ‘De Keten’ van NHL Stenden.

Wat haal je er uit?

In deze module besteden we aandacht aan het onderwerp Supply Chain Management. Hierin houdt men zich bezig met de besturing van-, naar- en tussen bedrijven, actief in een keten. Door toenemende concurrentie, de focus op kosten en constante ontwikkeling worden bedrijven min of meer ‘gedwongen’ samen te werken in een keten. Het vak SCM houdt zich met name bezig met het optimaal op elkaar afstemmen van de organisaties in de (verschillende) keten(s).

Programma

Aan de hand van een case maak je kennis met de verschillende trends op het gebied van Supply Chain Management. Vanuit de rol van business analist schrijf je met medestudenten, een business analist report over een organisatie. Dit rapport beschrijft de huidige supply chain van een bedrijf en tevens geef je inzicht in de mogelijke veranderingen die het bedrijf dient te nemen om concurrerend te blijven. De opdracht wordt ondersteund met theoretische kennis op het gebied van Supply Chain Management, Strategisch Management en Engels. Tevens is er aandacht voor managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit deel van het moduul is gekoppeld aan de ontwikkeling van de student zowel op de opleiding maar grotendeels op de werkplek. De beoordeling van dit onderdeel wordt aan de hand van een portfolio uitgevoerd.

Voor wie is dit moduul bedoeld?

Iedereen die werkzaam is in een logistieke functie en zich wil verdiepen in Supply Chain Management.

Ad Logistiek & Economie
Deze module maakt deel uit van de flexibele Ad Logistiek & Economie duaal van NHL Stenden Hogeschool. Met het certificaat van deze module kun je de flexibele opleiding verkorten.

Instapniveau
Minimaal mbo niveau 4 opleiding en/of 3 jaar werkervaring in een logistieke functie.