Module: De duurzame verbetering

Inhoud

Wil je meer toegevoegde waarde creëren in je werk? Wil je je kennis op aspecten van materiaal management en kostprijzen naar een hoger niveau tillen? Kies dan voor de module ‘De Duurzame verbetering’ van NHL Stenden.

Wat haal je er uit?
Als (toekomstig) logistiek manager of coördinator ben je verantwoordelijk voor de planning, organisatie, inzet van mensen, aansturen en beheersen van de interne (logistieke) processen. De wijze waarop processen zijn ingericht en worden aangestuurd beïnvloedt de prestaties van de organisatie in sterke mate. Na het afronden van dit onderdeel heb je kennis over de begrippen die gebruikelijk zijn in organisaties, operations management, logistiek materiaal management en inkoop en ben je in staat om deze begrippen in kaart te brengen in je eigen organisatie.

Programma

Je kiest een proces uit de eigen organisatie waarbinnen zich kleine problemen voordoen. Aan de hand van modellen en theorieën wordt het proces in kaart gebracht, vervolgens geanalyseerd en leidt uiteindelijk tot een advies voor procesverbetering. De opdracht wordt ondersteund met kennis op het gebied van Materiaal Management en Kosten & Kostprijzen en Engels. Tevens is er aandacht voor managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit deel van het moduul is gekoppeld aan de ontwikkeling van de student zowel op de opleiding maar grotendeels op de werkplek. De beoordeling van dit onderdeel wordt aan de hand van een portfolio uitgevoerd.

Voor wie is deze module bedoeld?
Iedereen die werkzaam is in een logistieke functie en zich wil verdiepen in Material Management.

Ad Logistiek & Economie
Deze module maakt deel uit van de flexibele Ad Logistiek & Economie duaal van NHL Stenden Hogeschool. Met het certificaat van deze module kun je de flexibele opleiding verkorten.

Instapniveau

Minimaal mbo niveau 4 opleiding en/of 3 jaar werkervaring in een logistieke functie