Cambridge English

Praktische informatie

Planning

Trajecten starten jaarlijks in maart (examen in december) en oktober (examen in juni).
 

Oktober 2023, examen juni 2024
Cambridge English B1 Preliminary - di 10.45 - 12.15 uur
Cambridge English B2 First - do 14.30 - 16.00 uur
Cambridge English C1 Advanced - di 12.15 - 13.45 uur
Cambridge English C2 Proficiency- di 09.15 - 10.45 uur
 
Cambridge English B2 ONLINE - do 11.00 - 12.30
Cambridge English C1 ONLINE - ma 13.30 - 15.00
 
Emmen: Maart 2024, examen December 2024


Kosten
(cursusgeld, examengeld, totaal) 
Cambridge English: B1 Preliminary  € 1.250,- € 198,- € 1.448,-
Cambridge English: B2 First             € 1.250,- € 280,- € 1.530,-
Cambridge English: C1 Advanced    € 1.250,- € 304,- € 1.554,-
Cambridge English: C2 Proficiency   € 1.250,- € 327,- € 1.577,-

Bij de facturering wordt de meest actuele prijs gehanteerd.
* Examengelden worden jaarlijks door British Council bepaald. Dit zijn de prijzen voor zover bekend voor 2022-2023.

Locatie

NHL Stenden Leeuwarden
 
Leeuwarden - NHL Stenden Emmen in groepsverband ook mogelijk op locatie.

Cursusmateriaal

Cambridge Complete, extra studiemateriaal via blackboard

Scholingsaanbod NHL Stenden medewerkers

 Deze cursus wordt bekostigd vanuit het MyAcademy budget voor medewerkers van NHL Stenden.