Dutch B1 – on your way to B1 (intermediate)

Content

Inhoud
Deze cursus is een vervolg op de Basic Dutch 2 Course. In deze cursus kun je op een actieve manier alle taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) verder ontwikkelen, waarbij de nadruk zal liggen op spreken en uitbreiding van je vocabulaire.
De instructietaal in de groepssessies is Nederlands.
Elke week zijn er zelfstudieopdrachten en worden er nieuwe onderwerpen behandeld, die in spreekopdrachten worden ingeoefend. In de lessen zul je veel gaan oefenen in tweetallen, groepjes, of in de hele groep.


Doel
Aan het eind van de cursus zal de student in staat zijn eenvoudige gesprekken te voeren over ervaringen, gebeurtenissen en meningen met betrekking tot het dagelijks leven. Ook zal de student teksten kunnen lezen, luisteren en begrijpen op niveau A2/B1

For whom
The course is for participants with a basic knowledge of Dutch (A2 level):
• Who have passed the Basic Dutch 2 Course at Stenden or
• Students who did not take the Basic Dutch Course are invited for an interview to check if the level meets the requirement of A2.

Final level
On your way to B1

Teacher
Mrs. Hetty Sommer

Study load
Studyload is 56 hours: 9 weeks, 1.5 hours twice a week (homework +/- 2.5 / 3 hours);
If your institute has given permission to take this course for EC’s, it will be awarded with 2 ECs.
You need to be present for at least 80% of the classes, - show active participation and pass the final test in order to get a certificate of participation.

Dutch is the lingua franca; English is only used for clarification and explanation purposes. 


aanvang cursus: 04-09-2023
einde cursus: 10-11-2023

status: open

inschrijven vanaf: 04-04-2023
inschrijven t/m: 27-08-2023

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information