Online Frysk foar elkenien

inhoud

In deze cursus verdiep je je in je eigen tempo en op je eigen niveau in de Friese taal. De cursus kan geheel in zelfstudie gevolgd worden voor wie dat wil. De cursus is gericht op het leren schrijven het Fries, maar je breidt ook je woordenschat uit en je oefent je uitspraak.

Voor wie?
Moedertaalsprekers van het Fries. (studenten en medewerkers van NHL Stenden).

Doel

Doel van de cursus is dat je Friese taalvaardigheid verbetert.