Nederlands, helder en foutloos schrijven

Praktische informatie

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 9 lessen van 1,5 uur. Locatie: Leeuwarden

Het huiswerk neemt ongeveer 1 à 2 uur per week in beslag.
 
Doelgroep: medewerkers van NHL Stenden en andere geïnteresseerden
Vooropleiding: minimaal VMBO

Planning 2022/2023
Maandag 17 april - 22 juni 2023 tijd: 15.30 - 17.00 uur.
 
Boek: evt. Basisboek spelling 2e editie ISBN 978-90-430-2394-8

Kosten
De kosten voor deze training bedragen 295 euro + boek

Voor medewerkers van NHL Stenden wordt deze cursus bekostigd uit het HRM budget van My Academy.