Diversity Icebreaker® - de basis voor succesvolle DBE-projecten

Inhoud

DBE als studentgerichte onderwijsstijl impliceert groepswerk en de flexibiliteit om te werken met mensen met verschillende perspectieven en communicatiestijlen.
 
Dit betekent dat studenten samenwerken om het succesvol afsluiten van een project te zien in de vorm van een product dat voldoet aan de behoeften van vele belanghebbenden.
 
Projecten kunnen worden vertraagd of mislukt wanneer de samenwerking niet zo soepel verloopt als zou moeten. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende elementen zoals misverstanden, miscommunicatie, culturele verschillen, werkstijlen, leerstijlen, leerstijlen, misinterpretatie en de lijst gaat verder...
 
Uit onderzoek blijkt dat kennis en ervaring van elkaar cruciaal zijn om de kans op mislukking als gevolg van deze elementen te verkleinen (Deardorff, 2006; Hofstede, 2001; Storti, 1998).
Hier blinkt de Diversity Icebreaker® tool uit. Gebaseerd op een vragenlijst helpt het de deelnemers bewust te worden van hun eigen voorkeuren in stijlen en die van anderen en zo te begrijpen hoe ze beter kunnen samenwerken.
 
Dit is niet alleen een cross-culturele tool; het gaat verder dan nationaliteiten en kijkt naar de deelnemers als individu.
Het op een na belangrijkste element van deze tool is de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid ervan.
 
De activiteiten zijn volledig deelnemersgericht en ontworpen om een niet-oordelende sfeer te creëren door middel van persoonlijk delen en humoristische, interpersoonlijke interacties. De kracht ervan ligt in het feit dat de deelnemers zelf met de antwoorden komen in plaats van dat de trainer hen de antwoorden vertelt.
 
Daarom is het het ideale instrument om DBE te ondersteunen, omdat het goed teamwerk vergemakkelijkt door het ontwikkelen van een gedeeld begrip van hoe de diversiteit van een groep het best kan worden benut.
 
De workshop duurt in eerste instantie 3 uur, maar kan worden uitgebreid om advies te geven over het toepassen van DI, niet alleen op DBE maar ook in personeelsteams.

Hier is een korte film om te laten zien hoe het werkt.