Cultural Diversity werk/studiegroep voor docenten

Inhoud

In deze werk/studiegroep ligt de focus op het (verder) ontwikkelen van culturele competentie in de dagelijkse praktijk van docenten. De uitdagingen die docenten daarin tegenkomen vormen het uitgangspunt in de werkgroep. Daarnaast komen, al naar gelang behoefte, de volgende thema’s aan bod:
 
- Stijl van lesgeven
Onderzoeken van de eigen stijl van lesgeven aan studenten met een verschillende culturele achtergrond en een verschillend niveau van taalbeheersing. Wat werkt en wat niet?
- Leerstijlen
Wat zijn de verschillende leerstijlen en wat betekent dat voor het aanbieden van de leerstof.
- Relatie docent – studenten
Mogelijke vragen: Wat kan een student van de docent verwachten qua tijd en beschikbaarheid? Wat wordt van de student verwacht tijdens de lessen of het werken in groepsverband? Hoe kan de inbreng van studenten met een verschillende achtergrond en verschillende (les)ervaringen gestimuleerd worden?
- Internationalisering van het curriculum
Onderzoeken in hoeverre het curriculum een internationaal of intercultureel perspectief weerspiegelt en waar nodig dit aan te passen.
- Toetsing en feedback geven
- Academic writing
- Enz.
 
Ervaren, onderzoeken van de eigen aannames, discussie en inbreng van op eigen ervaring gebaseerde situaties staan centraal.