2. Cambridge CELT-P (Certificate in English Language Teaching - Primary)

Inhoud

“Teach English to young learners”

Cursusinformatie

Cambridge CELT-P (Certificate in English Language Teaching - Primary) is voornamelijk een online training met aanvullende klassikale lessen voor leerkrachten uit het basisonderwijs, die Engels doceren aan groep 3 t/m groep 8. De training is een door Cambridge English opgezette cursus en bedoeld om de leerkracht het vertrouwen te geven om:
  • goede lessen Engels te verzorgen volgens het curriculum,
  • het geleerde toe te passen in de klas,
  • het lesgeven in Engels te verbeteren.
 
De focus ligt met name op de methodiek om basisschool kinderen het Engels te leren:
De cursist zal kennis en vaardigheden opdoen om de learning outcome van de leerling te verbeteren en manieren vinden om deze kinderen spelenderwijs Engels te leren.
 
Daarnaast zal ook de eigen taalkennis opgefrist worden. De voertaal is Engels, zowel online als ook tijdens de bijeenkomsten.
 
Het is een 120 uur blended learning course bestaand uit 9 zelfstudie modules met praktijkgerichte opdrachten en 9 x 2 bijeenkomsten ter verdieping.

Doelgroep

Leerkrachten van het basisonderwijs met een basisniveau van B1 (CEFR).

Resultaat

Om in aanmerking te komen voor het erkend CELT-P certificaat moeten deelnemers alle onderdelen succesvol hebben afgerond:
  • alle online modules en de tussentijdse voortgangstoetsen
  • een TKT:YL (een internationaal erkende test van Cambridge English)
  • alle portfolio opdrachten
  • lesbeoordeling in het praktijk

Docenten/trainers

Maggie Dundas en/of Tim Unsworth
 
NHL Stenden Language Centre heeft een jarenlange ervaring met Cambridge English en Classroom English op zowel basis- als ook voortgezet onderwijs. Ze beschikken over een enthousiast en gedreven team docenten met  L1 English speakers die affiniteit hebben met het basisonderwijs.

Studiebelasting en duur

120 uur.


aanvang cursus: 01-09-2022

status: open

inschrijven vanaf: 21-12-2021
inschrijven t/m: 24-08-2022

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information