Cambridge English Preliminary + Classroom English voor basisschoolleerkrachten

Praktische informatie

Voorafgaand aan iedere taaltraining van NHL Stenden Language Centre is een intake om te bekijken welke training het best aansluit bij uw niveau /wensen.

Voorwaarden

Het minimum niveau om te starten met PET + classroom English is A2.
Voor iedere taaltraining van NHL Stenden Language Centre wordt u vooraf uitgenodigd voor een intake (mondeling en schriftelijk). Mocht blijken dat u een ander startniveau heeft zult u geadviseerd worden een andere passende training te volgen.

Planning

De cursus vindt plaats op donderdagen van 16.00 – 18.00 uur.

De training gaat van start bij voldoende deelnemers.

Locatie

Bij individuele inschrijvingen:
NHL Stenden Leeuwarden (Rengerslaan 8) of op één of meerdere schoollocatie(s) van de deelnemende cursisten.

Kosten

Bij individuele inschrijvingen:
Kosten bedragen € 1150,00.
Cedin vergoedt een deel van de kosten wanneer u een 3TS school bent (in 2016 was het bedrag € 300,00).
 
 

Deze prijs is inclusief 20 lessen van 2 uur, boeken en een Cambridge Preliminary examen (Amsterdam).
Wanneer de lesplaats anders is dan Leeuwarden, zullen de reiskosten van de docent worden doorberekend.
 
Mocht u een training in teamverband wensen dan maken we graag een offerte voor u. Deze cursus wordt in de drie noordelijke provincies aangeboden.

Cursusmateriaal

Cambridge Preliminary - Complete. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tineke van der Velde, 06 153 198 73, languagecentre@stenden.com.
Voor vragen omtrent 3TS verwijzen we u graag naar CEDIN; Eelke Goodijk, 088-0200 300.
 
Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open