Disclaimer

Deze internet site wordt u aangeboden door NHL Stenden Professionals. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht.

NHL Stenden Professionals zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen tevens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

NHL Stenden Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het internetadres van Stenden Professionals en uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Authoring a PhD in English

During this course, attention will be paid to Academic Writing in English. The course subjects are: Adopting the Correct...

Authoring a PhD in English

meer informatie