Disclaimer

Deze internet site wordt u aangeboden door Stenden Professionals. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht.

Stenden Professionals zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen tevens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

Stenden Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het internetadres van Stenden Professionals en uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Workhop Onderzoekend vermogen voor Beroepsproducten

Ben je op zoek naar wat onderzoekend vermogen voor hbo-studenten betekent? Wil je onderzoekend vermogen een goede plek i...

Workhop Onderzoekend vermogen voor Beroepsproducten

meer informatie