Disclaimer

Deze internet site wordt u aangeboden door NHL Stenden Professionals. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht.

NHL Stenden Professionals zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen tevens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

NHL Stenden Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het internetadres van Stenden Professionals en uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Theater in de klas en Activeren

Het valt niet altijd mee om de aandacht van de groep vast te houden tijdens een (hoor)college. Mensen zitten ver weg, ze...

Theater in de klas en Activeren

meer informatie