Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Inhoud

Vorig jaar hebben de NHL en Stenden besloten nauwer te gaan samenwerken om de krachten te bundelen in het bij- en nascholingsactiviteiten in het onderwijsveld. Een eerste stap hierin is het gezamenlijk uitvoeren van de post-hbo-opleidingen.

In september 2015 start de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider (voorheen Cultuurexpert) bij Stenden Hogeschool, locatie Meppel. Stenden Professionals verzorgt deze opleiding samen met NHL-ECNO. De cultuurorganisaties Scala en KC Drenthe zijn intensief bij de opleiding betrokken.

 

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen krijgen, om bijvoorbeeld een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor hun school. Daarnaast leert u collega’s op school te begeleiden ook goed cultuuronderwijs te geven. Op één van deze beide aspecten richt u zich ook bij het schrijven van uw meesterproef.
De theoretische onderdelen zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. Dit komt tot uiting in de opdrachten. U legt een portfolio aan, waarmee u kunt laten zien wat u hebt geleerd en gedaan. 
Een groot deel van de praktijk zit in module drie, waarbij docenten van de vakspecialisaties inhoudelijke kennis en ervaring meegeven over de kunstdisciplines en erfgoed. Deze bijeenkomsten zijn ook los te volgen als expertmeetings voor ICC'ers.

Alleen als u de ICC basisopleiding succesvol hebt afgerond kunt u deelnemen aan deze post-hbo-opleiding.

Het resultaat

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriënten-Register.
Na het doorlopen van de opleiding kunt u als Cultuurbegeleider aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. U voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Duur en studie belasting

De opleiding duurt anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 17 bijeenkomsten van ongeveer drie uur. De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag (in module 3 ook op woensdagavond). In het laatste half jaar zijn er geen colleges, maar werkt u aan uw eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.

De totale studiebelasting bedraagt 420 uur (inclusief de ICC-vooropleiding van 60 uur) en is als volgt opgebouwd:

  • Contacturen inclusief begeleiding bij meesterproef: 100 uur
  • Voorbereiding bijeenkomsten en bezoeken aan/interviews met cultuuraanbieders: 120 uur
  • Toets-/portfolio opdrachten: 60 uur
  • Meesterproef: 80 uur

 

Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open