cursussen


vorige
1 2 3 4 5 6 7 
volgende

 • Nederlands Spelling

  Branche: Language Centre Thema: taal

  Van hbo-studenten wordt verwacht dat ze voldoende vaardig zijn om Nederlandse teksten foutloos te kunnen schrijven. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Deze remediërende cursus is bedoeld om studenten de gelegenheid te bieden hun schrijfvaardigheid te verbeteren zodat ze het vereiste hbo-niveau verwerven op het gebied van spelling.

 • Nederlands Stijl

  Branche: Language Centre Thema: taal

  In deze cursus staat de zinsbouw centraal: een grammaticaal correct geschreven zin, zonder stijlfouten. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: fouten in zinsbouw (ellips, foutief beknopte bijzin, foutieve samentrekking, woordvolgorde bij ‘echter’ en ‘immers’), fouten in verwijzingen, contaminatie, pleonasme, tautologie, dubbele ontkenning, anglicismen en frisismen, lijdende/bedrijvende vorm, als/dan en hen/hun.

 • Opfriskursus Frysk Foech foar it basisûnderwiis

  Branche: Onderwijs Thema: Friese taal

  Hast wol it Foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle, dan kinst yn de opfriskursus dyn eigen mûnlinge en skriftlike feardichheden byspikerje en dy op ‘e hichte bringe fan de nijste ûntwikkelingen oer meartalich ûnderwiis en de nijste berneboeken en learmiddels.

 • Opleiding tot schoolleider jaar 1 (basisbekwaam) 2019-2020

  Branche: Onderwijs Thema: schooleider

  Binnen het onderwijs is goed leiderschap en management essentieel. Wil jij jezelf ontwikkelen of verdiepen als leidinggevende? Dan kun je je inschrijven op één van onze leiderschapstrajecten. Schoolleider basisbekwaam is het eerste jaar.

 • Opleiding tot schoolleider jaar 2 (vakbekwaam) 2019-2020

  Branche: Onderwijs Thema: schooleider

  U bent gestart of hebt ambitie of uitzicht op het gaan starten als (adjunct) schoolleider van een basisschool. Deze functie en ambitie zorgen voor een ander competentieprofiel; u stuurt niet meer alleen het leerproces van de leerling, maar ook die van een team, de school en uw collega’s.

 • Oriëntatie op educatief leiderschap

  Branche: Onderwijs Thema: Leiderschapstrajecten

  .Ben je werkzaam in het onderwijs? Ben je toe aan een volgende stap of nieuwe uitdaging? Wil je meer weten over educatief leiderschap? ECNO biedt je de mogelijkheid om in vier dagen kennis te maken met verschillende aspecten van leiderschap in het onderwijs. Deze kennismaking kan je helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding op het gebied van leiderschap.

 • Post-hbo opleiding coördinator taal in het basisonderwijs

  Branche: Onderwijs Thema: post-hbo

  Werk je in het basisonderwijs en wil je een voortrekkers- en begeleidende rol vervullen bij het taalonderwijs op jouw school? De post-hbo-opleiding voor Taalcoördinator leidt je op tot specialist taalonderwijs.

 • Post-hbo opleiding Gedragsspecialist

  Branche: Onderwijs Thema: post-hbo

  In september 2019 start de éénjarige post-hbo Basisopleiding Gedragsspecialist bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen. Stenden Professionals verzorgt deze opleiding samen met NHL-ECNO.

 • Post-hbo opleiding Intern begeleider

  Branche: Onderwijs Thema: post-hbo

  Er komt veel bij kijken om intern begeleider te zijn: de zorgplicht, de LB-functie, de toename van zorgleerlingen en de vraag naar expertise door ouders en collega’s.

 • Post-hbo opleiding Jenaplan

  Branche: Onderwijs Thema: post-hbo, organisatieontwikkeling

  Een Jenaplanschool is een pedagogische school waar de opvoeding in het onderwijs centraal staat. Een goed pedagogisch klimaat ontstaat als stamgroepleiders weten hoe ze leiding moeten geven aan een stamgroep. In de stamgroep kan een stamgroepleider elk kind optimale ontwikkelingskansen bieden als hij veel weet en goed les kan geven.


vorige
1 2 3 4 5 6 7 
volgende

Nieuwsbrief

Bedrijven Hospitality Leisure MKB Onderwijs Overheid Retail Techniek Zorg & welzijn