cursussen


vorige
1 2 3 4 5 6 
volgende

 • Module: Vitaliteit en beleid

  Branche: HRM/Bedrijfskunde Thema: HRM/Bedrijfskunde, Module:Organisatiediagnose & ontwerp, Module:Organisatieverandering & ontwikkeling, Module:Procesoptimalisatie

  Vitaliteit in organisaties, een actueel onderwerp in veel organisaties. Maar wat is vitaliteit nu eigenlijk en hoe geef je hier vorm aan in een organisatie? Je kunt ook duurzame inzetbaarheid gebruiken om de organisatie vitaal te houden. Een model die gebruikt wordt is het Huis van werkvermogen. Ook leer je een beleidsnotitie te schrijven voor je organisatie.

 • Module:de keten

  Branche: Flexibele Thema: Keten

  Wil je meer toegevoegde waarde creëren in je werk? Wil je je kennis op aspecten van Supply Chain Management naar een hoger niveau tillen? Kies dan voor de module ‘De Keten’ van NHL Stenden.

 • Module:Organisatiediagnose & ontwerp

  Branche: HRM/Bedrijfskunde Thema: HRM/Bedrijfskunde

  IAls bedrijfskundige ben je in staat om adviezen te geven over deze interne aspecten binnen de organisatie. De interne aspecten staan echter niet los van externe ontwikkelingen. Hierbij kun je denken aan concurrentie, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze beïnvloeden de organisatie en zijn dus medebepalend voor de adviezen die je als bedrijfskundige geeft.

 • Module:Organisatieverandering & ontwikkeling

  Branche: HRM/Bedrijfskunde Thema: HRM/Bedrijfskunde

  ‘Alles verandert constant, het enige wat niet verandert, is dat alles constant verandert’.
  Je leert vanuit verschillende gezichtspunten te kijken naar verandermanagement.
  De module is ingericht volgens het inzicht dat voor verandering en ontwikkeling van
  organisaties drie aandachtgebieden gelijktijdig aandacht verdienen. Dit voortdurend
  in relatie tot de klant en de omgeving van de organisatie.
  Dit betreft het technisch inhoudelijk veranderthema, de verhouding in termen van kernwaarden,
  cultuur en teamontwikkeling nodig om ‘de neuzen de zelfde kant op te krijgen’ en de zelfkennis nodig om bewust houding en gedrag te kunnen verbinden aan de veranderuitdagingen die welhaast dagelijks aan de orde zijn in de dynamiek van organiseren.

 • Module:Procesoptimalisatie

  Branche: HRM/Bedrijfskunde Thema: HRM/Bedrijfskunde

  In deze module leer je hoe je een procesoptimalisatie ontwerpt en kunt uitvoeren binnen een organisatie bijvoorbeeld aan de hand van de DMAIC of LEAN-methode. Je optimaliseert dit proces en implementeert de nieuwe werkwijze. Dit doe je geheel volgens de Lean-methodiek: Lean Six Sigma met het ontwerpen van onderbouwde oplossingen, ontwerpmodellen en doelgerichte visualisatie. Het bedrijf heeft een verbeterd proces, waarbij bijvoorbeeld wordt gerealiseerd dat er minder verspillingen zijn of de doorlooptijden verkort wordt. Na het volgen van deze module kun je een proces analyseren, tegenmaatregelen ontwerpen en een procesoptimalisatie doorvoeren.

 • Montessorionderwijs

  Branche: Onderwijs Thema: post-hbo, organisatieontwikkeling

  Werk jij op een montessorischool? Ben je ambitieus? Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het montessori onderwijs? Dan is de nieuwe post-hbo opleiding Montessori Onderwijs echt iets voor jou!

 • Nederlands Spelling

  Branche: Language Centre Thema: taal

  Van hbo-studenten wordt verwacht dat ze voldoende vaardig zijn om Nederlandse teksten foutloos te kunnen schrijven. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Deze remediërende cursus is bedoeld om studenten de gelegenheid te bieden hun schrijfvaardigheid te verbeteren zodat ze het vereiste hbo-niveau verwerven op het gebied van spelling.

 • Nederlands Stijl

  Branche: Language Centre Thema: taal

  In deze cursus staat de zinsbouw centraal: een grammaticaal correct geschreven zin, zonder stijlfouten. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: fouten in zinsbouw (ellips, foutief beknopte bijzin, foutieve samentrekking, woordvolgorde bij ‘echter’ en ‘immers’), fouten in verwijzingen, contaminatie, pleonasme, tautologie, dubbele ontkenning, anglicismen en frisismen, lijdende/bedrijvende vorm, als/dan en hen/hun.

 • Opfriskursus Frysk Foech foar it basis├╗nderwiis

  Branche: Onderwijs Thema: Friese taal

  Hast wol it Foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle, dan kinst yn de opfriskursus dyn eigen mûnlinge en skriftlike feardichheden byspikerje en dy op ‘e hichte bringe fan de nijste ûntwikkelingen oer meartalich ûnderwiis en de nijste berneboeken en learmiddels.

 • Opleiding tot schoolleider jaar 1 (basisbekwaam) 2019-2020

  Branche: Onderwijs Thema: schooleider

  Binnen het onderwijs is goed leiderschap en management essentieel. Wil jij jezelf ontwikkelen of verdiepen als leidinggevende? Dan kun je je inschrijven op één van onze leiderschapstrajecten. Schoolleider basisbekwaam is het eerste jaar.


vorige
1 2 3 4 5 6 
volgende

Nieuwsbrief

Bedrijven Hospitality Leisure MKB Onderwijs Overheid Retail Techniek Zorg & welzijn