Opleiding tot schoolleider jaar 2 (vakbekwaam) 2020-2021

Programma

Programma Schoolleidersopleiding Vakbekwaam
NHL-ECNO en Stenden Professionals Schoolleidersopleidingen wil graag leiders in het basisonderwijs opleiden die kunnen samenwerken en ondernemen vanuit een onderzoekende houding en een duidelijke visie. Schoolleiders die de school tot ontwikkeling kunnen brengen waarbij het potentieel van leerlingen en medewerkers optimaal wordt aangesproken en de identiteit van de school herkenbaar is in het werkgebied.

Inhoud
Aan de hand van een eigen onderzoek onderzoek je een kwaliteitsaspect in jouw school en geef je leiding aan een verbetertraject ten behoeve van de schoolontwikkeling. Daarnaast voer je met collega schoolleiders een collegiale visitatie uit.

De opleidingsdagen zijn thematisch ingericht rondom:
 
• De schoolleider als onderzoeker
• De schoolleider als ontwikkelaar in de lerende organisatie
• De schoolleider als onderwijskundig leider
• De schoolleider die, samen met collega schoolleiders, een visie op    kwaliteit ontwikkelt, om de leeropbrengsten van de school te verhogen
 
Studieduur
De opleiding Vakbekwaam duurt 1 jaar, heeft 14 lesdagen.
Studiebelasting: 504 uur = 18 ects
 
Opzet
De opleiding is ingericht met 14 lesdagen, begeleiding en intervisie en twee beoordelingsmomenten. De opleiding start met een tweedaagse.
De opleidingsdagen worden ingericht door een kerndocent en op specifieke inhoud aangevuld met inbreng van lectoren, experts en gastsprekers.
Studenten maken tevens deel uit van een portfoliogroep om het samen leren en ontwikkelen vorm te geven.
De opleiding doet een beroep op de actieve en zelfstandige houding van de student.
 
Toetsing
De competenties voor een schoolleider zijn landelijk vastgesteld en vormen een leidraad bij de beoordeling. We werken met twee beoordelingen: Meestermoment 1, een tussentijdse beoordeling op de voortgang van het eigen vraagstuk en onderzoek. Meestermoment 2 is een eindassessment voor het gehele portfolio.

Meer informatie vind je op www.schoolleidersregisterpo.nl. Je ontvangt het diploma vakbekwaam schoolleider primair onderwijs en je kunt registeren in het Schoolleidersregister PO.
 
Kwaliteit
NHL-ECNO en Stenden Professionals zijn lid van SAMOS. SAMOS is een onderscheidend kwaliteitsmerk. Opleiders die lid zijn van SAMOS voldoen aan de schoolleidersregistratie-eisen en richten zich op de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen.
Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap.