Op weg naar een succesvolle promotie

Inhoud

Het definiëren van eigen interesses in de wetenschap. Het afbakenen van het interessegebied door bepaling van het onderzoeksonderwerp. Onderzoeken van maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van onderwerp. Inzicht krijgen in het wetenschappelijk netwerk waarbinnen onderzoek kan worden uitgevoerd. Overzicht krijgen van ‘State of the Art’ binnen het onderzoeksonderwerp. Definiëren van nieuwe onderzoeksvragen binnen het onderzoeksonderwerp. Vertalen van deze onderzoeksvragen naar een concreet onderzoeksvoorstel. De cursus wordt afgesloten door het presenteren van een uitgewerkt onderzoeksvoorstel.

Voor wie?

Medewerkers van NHL-Stenden die zich op een promotietraject aan het voorbereiden zijn.

Doel

Het opstellen van een onderzoeksvoorstel als startpunt van een eventueel promotietraject.