Onderzoeksvaardigheden voor docenten

Inhoud

Vanuit het Projectbureau Academisering is de cursus Onderzoeksvaardigheden voor Docenten ontwikkeld. 
 
De strategie van NHL Stenden gaat uit van de ontwikkeling van de nieuwsgierige mens, waarbij drie pijlers centraal staan. Onderzoek behoort met Internationalisering en Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) tot de drie pijlers voor het beleid voor onderwijs en onderzoek van Stenden Hogeschool. (Praktijkgericht) onderzoek is daarmee een integraal onderdeel van de curricula van Stenden. Docenten begeleiden studenten hierin. Docenten doen vaak zelf onderzoek. Ze doen dit in de regel als lid van een kenniskring. Daarbij stemmen ze hun onderzoek af op de programmalijnen van de lectoraten die op hun beurt weer passen in de onderzoekslijnen van de onderzoekseenheden van de Schools en de onderzoeksfilosofie van Stenden.
 

Voor wie

Deze cursus “Onderzoeksvaardigheden voor Docenten” is bedoeld voor alle docenten van NHLStenden. De beide pijlers van NHL Stenden PGO en Onderzoek veronderstellen bij alle docenten van NHL Stenden een onderzoekende houding die tot uitdrukking komt in het hele onderwijsproces, in het bijzonder bij de begeleiding van projecten, stages of afstudeeropdrachten. Stenden gaat uit van het sociaal constructivisme als relevante theorie over de manier waarop studenten en docenten leren, d.w.z. zich nieuwe vaardigheden en inzichten eigen maken. Het gaat hierbij om het bevorderen van een actieve leerhouding. Tussen PGO en Onderzoek, maar ook Internationalisering als pijlers van het beleid van NHL Stenden bestaat daarmee een intrinsieke samenhang.

Inhoud

De cursus Onderzoeksvaardigheden voor docenten biedt basiskennis voor het doen van onderzoek. Hiertoe behoort ook de doelstelling om interesse voor onderzoek te stimuleren en onderzoek te zien als een interessante uitdaging, passend bij het onderwijs van Stenden. De cursus laat een breed spectrum van onderzoek zien door verschillende gastdocenten in te zetten die diverse vormen van onderzoek presenteren. We werken met een integrale onderzoeksopdracht in plaats van deelopdrachten.
 
Na het volgen van deze cursus zijn docenten in staat om:
  • Een enkelvoudig onderzoek op te zetten, uit te voeren en erover te rapporteren 
  • Studenten te begeleiden bij projecten, stages of afstudeeropdrachten 
  • Zich een breed beeld te vormen van wat onderzoek inhoudt, ook buiten hun eigen discipline 
  • Op basis van dit beeld te bepalen in welke richting ze zich verder willen ontwikkelen als onderzoeker of docent.
Informatie aanvragen Informatie aanvragen

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open