Diploma openbaar onderwijs

Inhoud

‘DAAROM! openbaar onderwijs verbindt’ is een programma waarin het gedachtegoed van het openbaar onderwijs uitgebreid wordt behandeld. Het geeft niet alleen inzicht in de onderliggende levensbeschouwingen, maar maakt leerkrachten en directies ook bewust van de waarde ervan. In de bijeenkomsten worden de kernwaarden van het openbaar onderwijs behandeld en worden tal van handreikingen geboden aan leerkrachten en directies voor het toepassen van het gedachtegoed in de klas en school. Ook geeft het aanknopingspunten om de openbare identiteit beter bij ouders en de omgeving over het voetlicht te brengen.

Doel

De leergang ‘DAAROM! openbaar onderwijs verbindt’ leidt op voor het diploma openbaar onderwijs, dat tot stand is gekomen vanuit de samenwerking tussen de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Vereniging Openbare Schoolbesturen en Algemeen Bijzondere Schoolbesturen (VOSABB) en acht hogescholen (waaronder Stenden Hogeschool).

Doelgroep

Leerkrachten en directies in het openbaar onderwijs. Ook andere ge?nteresseerden in het gedachtegoed van het openbaar onderwijs zijn welkom.

Docenten/trainers

De bijeenkomsten worden verzorgd door docenten van Stenden Hogeschool en (eventueel) gastdocenten van VOO, VOSABB en/of andere hogescholen.

Studiebelasting en duur

De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 3 uur. Daarnaast moet gerekend worden met nog eens 24 uur voor het maken van opdrachten, het bestuderen van literatuur en het aanleggen van een portfolio. Het traject wordt binnen ??n (school)jaar uitgevoerd.
Informatie/information Informatie/information

aanvang cursus: in overleg
einde cursus: in overleg

status: open