Module De gast van morgen 2020

Programma

Je doet onderzoek naar een specifieke doelgroep, waarbij je rekening houdt met (inter)culturele aspecten. In de context van je eigen bedrijf identificeer en beschrijf je het gedrag van de klant. Je laat hierop een analyse los vanuit historisch perspectief en de toekomstverwachting binnen de vrijetijdssector. Je onderbouwt je bevindingen met heldere voorbeelden van alle onderdelen van consumentengedrag. Jouw begrip van de levensstijl van de doelgroep leg je tenslotte vast in een ‘user persona paspoort’.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan persoonlijke reflectie. Je kijkt naar je eigen functioneren en dat van anderen in een interculturele setting. Je ontwikkelt persoonlijke leervragen die leiden tot concrete leeracties.

Instapniveau
Minimaal mbo-niveau 4 opleiding en/of 3 jaar relevante werkervaring.

Ad Leisure & Events Management

De module ‘De gast van morgen’ maakt deel uit van de flexibele associate degree-opleiding Leisure & Events Management van NHL Stenden Hogeschool. Wil je na de module nog verder leren of een associate degree behalen? Je kunt dan je opleidingsduur verkorten met het certificaat dat je met deze module behaalt.