Train the Trainer Onderzoekend vermogen voor Beroepsproducten

Inhoud

Dag 1: Koppelen van design based werken en onderzoekend vermogen
Dag 2: Onderwijs vormgeven tbv onderzoekend vermogen voor design based werken
Dag 3: Intervisie op uitwerkingen van opdrachten rond cases uit de eigen onderwijs- of onderzoekspraktijk. Opstellen stappenplan voor operationalisering van de inzichten in onderwijs en/of onderzoek.

Voor wie?
Afstudeercoördinatoren, onderwijskundigen, onderzoekers, hoofddocenten op het gebied van onderzoeksvakken. Deelnemers hebben ervaring met onderzoek en zijn organisatiesensitief in het onderwijs.

Doel:
Inzicht in de relatie van onderzoekend vermogen en het ontwerpgericht werken aan vraagstukken en beroepsproducten voor hbo-professionals. Deelnemers kunnen collega’s in de teams van NHL Stenden begeleiden bij het vormgeven van onderwijs en onderzoek in relatie tot design thinking.


aanvang cursus: 21-03-2019
einde cursus: 16-05-2019

status: open

inschrijven vanaf: 16-01-2019
inschrijven t/m: 14-03-2019

Direct inschrijven Direct inschrijvenInformatie aanvragen Informatie aanvragen