Post-hbo Specialist Sportieve en Gezonde School

Landelijke samenwerking

Partners
De post-hbo-opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze CPION geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met de Gezonde School en andere betrokken partners zoals RIVM, KVLO, GGD GHOR, Voedingscentrum, Trimbos instituut, PO-raad, etc.