Remedial English 1

Praktische informatie

Voertaal
Engels

Studiebelasting
De studielast is ongeveer 56 uren (56 SBU). Als je er EC’s / EA’s mee wilt behalen, vraag je voorafgaand bij de opleiding of ze die toekennen als je de betreffende cursus met een toets voldoende afrondt en 80% aanwezig bent geweest. Wanneer jouw opleiding Elective Credits / Activities verleent aan deze cursus dan is dit 2 EC of 2 EA.

Toetsing
Schriftelijk tentamen van 90 minuten

Schriftelijk tentamen van 90 minuten (met een voldoende afsluiten)


Docent(en)

Tyrone Gavin of Sharon Quinney

Contactpersoon en contactgegevens
Language Centre, languagecentre@stenden.com

Periode(n)
P3 en P4 2018-2019
Remedial English 1 / P3 en P4 di 17.30 - 19.00
Remedial English 2 / P3 en P4 di 19.00 - 20.30
Remedial English 2 / P3 en P4 di 17.30 - 19.00
Remedial English 3 / P3 en P4 di 19.00 - 20.30

Minimum-/maximumaantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 25 deelnemers. De cursus vindt plaats bij voldoende deelnemers. Mocht dit niet het geval zijn dan schuift uw aanmelding (in overleg) door naar de volgende periode.

Kosten

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van 90 minuten + toets.
Lesgeld € 220,- euro (excl. boek), tenzij er afspraken gemaakt zijn met jouw opleiding.
De coördinator van jouw opleiding weet welke afspraken hierover gemaakt zijn.


Leermiddelen

SPEAK OUT - Intermediate Students’ Book
Antonia Clare & JJ Wilson
ISBN 978-1-4082-1931-7

Het boek is o.a. te koop via www.studystore.nl (ca. €30,-).

Datum sluiting inschrijving

Twee weken voor aanvang van de cursus tenzij anders vermeld bij de inschrijvingsmogelijkheid. Na sluiting van de inschrijving kun je je aanmelding niet meer ongedaan maken. Het Language Centre rekent dan op je komst. Mocht je je na de z.g. uiterste datum inschrijving nog willen inschrijven én is het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt, dan dien je rechtstreeks contact op te nemen met het Language Centre (A013 – voormalig Stenden gebouw). Wij kunnen je dan mogelijk nog inschrijven.