Remedial English 1

Inhoud

Het hele traject Engels Remedial English bestaat uit drie deelcursussen: Remedial English 1, Remedial English 2 en Remedial English 3. In iedere cursus worden grammatica en vocabulaire behandeld en oefen je met de vier vaardigheden: leesvaardigheid, luistervaardigheid (de passieve vaardigheden), schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid (de actieve vaardigheden). Voor elke cursus ligt het accent op 1 of 2 vaardigheden.

Voor Remedial English 1 is dit lezen en luisteren, dus de passieve vaardigheden. In deze cursus worden de hoofdstukken 1 t/m 3 van het boek behandeld. Iedere deelcursus beslaat 7 of 8 weken waarbij de laatste les altijd gereserveerd is voor de toets. Voor de drie verschillende cursussen dien je je ook apart in te schrijven.

Het niveau waar de cursussen naar toe werken m.b.t. het Europees Referentie kader is ongeveer als volgt:

Remedial English 1 A1/A2
Remedial English 2 A2/B1
Remedial English 3 B1/B2

Werkvorm(en)
Er is afwisseling in werkvormen. Je zult klassikaal en zelfstandig (alleen of in groepen) werken aan lees-, luister- schrijf- en spreekvaardigheid en grammatica en vocabulaire. Een deel van deze opdrachten zal als huiswerk opgegeven worden.

Competenties/(leer)doel

In combinatie met de cursussen Remedial English 2 en Remedial English 3 geldt als algemeen leerdoel: beheersing van taalvaardigheden Engels op niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader Engels (ERK).

Doelgroep
Dit is een remediërende cursus die bestemd is voor studenten die Engels op de HAVO met een 5 of lager hebben afgesloten en voor studenten met een MBO-achtergrond.
Als je via je opleiding een Language Level Assessment hebt gedaan zal je een advies krijgen over welke cursus het beste bij je past.