Post-hbo opleiding Jenaplan

Algemeen

De weg naar het jenaplandiploma beslaat vier onderdelen:

• Oriëntatiecursus jenaplan
• Minor jenaplan
• Portfolio aanleggen om je eigen ontwikkeling te volgen
• Onderzoek doen in je eigen praktijk

Als je alle trajecten doorloopt kun je de opleiding in anderhalf jaar afronden.