Post-hbo Vakspecialist Muziek

Algemeen

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Een van de manieren om dit te realiseren is de post-hbo Vakspecialist Muziek.

De post-hbo Vakspecialist Muziek leidt leraren uit de basisschool op tot vakspecialist muziek. Hiermee wordt bedoeld: een leerkracht die niet alleen weet dat muziek een onmisbaar onderdeel is in de basisschool, maar ook hoe daar in praktische zin invulling aan te geven. Gedurende het cursusprogramma van de opleiding Vakspecialist Muziek staan de verhoging van de instrumentale en vocale musiceervaardigheden en het leiding geven aan het gezamenlijk musiceren centraal. Er wordt een verband gelegd tussen de onderwijstoepassing, muziektheorie, kunstparticipatie en organisatie van het vakleraarschap. Tijdens de cursusbijeenkomsten worden de nieuwste methodische materialen behandeld.

De opleiding kenmerkt zich door eigentijds muziekonderwijs van hoog niveau en sluit aan bij het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van SLO, door aandacht te geven aan (re)productie, receptie en reflectie, de 21st Century Skills en het creatief proces. Je leert componeren en arrangeren met computerprogramma’s, harmonieleer aan de piano en lessen in gitaar- of piano spelen gericht op improvisatie en akkoordenschema’s.
Na het behalen van de post-hbo muziekspecialist kun je als bevoegd leraar basisonderwijs binnen de school aparte muziektaken vervullen. Je ruilt bijvoorbeeld met collega’s van klas om muziekles te geven. Maar het kan ook zijn dat je alleen wordt aangesteld om muzieklessen aan verschillende groepen te geven of binnen een cluster op verschillende scholen werkzaam te zijn als vakdocent muziek. Tevens zijn er alumni van de opleiding die buiten het onderwijs muzieklessen verzorgen.


aanvang cursus: 16-09-2020
einde cursus: 01-07-2021

status: open

inschrijven vanaf: 10-10-2019
inschrijven t/m: 14-09-2020

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information