Nederlands Spelling

Inhoud

Van hbo-studenten wordt verwacht dat ze voldoende vaardig zijn om Nederlandse teksten foutloos te kunnen schrijven. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Deze remediërende cursus is bedoeld om studenten de gelegenheid te bieden hun schrijfvaardigheid te verbeteren zodat ze het vereiste hbo-niveau verwerven op het gebied van spelling.

• spelling van de werkwoorden, incl. het voltooid deelwoord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord
• meervoudsvormen
• samenstellingen
• verkleinwoorden
• leestekens
• interpunctie

Werkvorm(en)
Studenten werken het programma Nedercom door en krijgen ondersteunende werkcolleges.

Competenties/(leer)doel
De student
• past de spellingsregels van de Nederlandse taal op de juiste manier toe.
• is zich bewust van het belang van adequate schriftelijke communicatie.
• vindt het vanzelfsprekend te streven naar een correcte verzorging van schriftelijke communicatie.


aanvang cursus: 20-04-2020
einde cursus: 18-06-2020

status: open

inschrijven vanaf: 05-02-2020
inschrijven t/m: 15-04-2020

Inschrijven/register Inschrijven/registerInformatie/information Informatie/information