Leiding geven aan IKC ontwikkeling

Programma

Dag 1. Werken vanuit een visie
- Kennismaking
- Verschijningsvormen van een IKC
- Ontwikkelingsfasen van (jonge) kinderen
- Ontwikkelen pedagogisch/didactische visie
- Speels leren versus lerend spelen

Dag 2. In relatie met de omgeving
Omgaan met:
- Ouders
- Samenwerkingspartners
- Bestuur in veranderingsprocessen

Dag 3. Betekenis voor het kind en de medewerkers

- Visie vertalen naar de onderwijspraktijk
- De betekenis voor het kind
- Stimuleren van een ontwikkelingsgericht team

Dag 4. Organiseren van het ontwikkelproces
- Jouw vaardigheden in het leidinggeven aan IKC ontwikkeling
- Bedrijfsvoering en organisatie van het IKC
- Ontwikkelen van je team naar een professionele leergemeenschap
- Onderwijskundige organisatie

Dag 5. Certificering
- Eindpresentatie op basis van je leerervaring: portfolio en ontwikkelplan
- Een panel van experts vanuit opleiding en werkveld geeft een inhoudelijke beoordeling en feedback