Leiding geven aan IKC ontwikkeling

Praktische informatie

Losse inschrijving en incompany
De leergang wordt zowel incompany als ook als open inschrijving aangeboden. De cursus vindt plaats op dinsdagen van 9.00-17.00 uur. De cursusdagen vinden plaats op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Zernikepark 10 te Groningen.
 
Data
Volgt
 
De kosten voor deelname bedragen € 1.695,-
Bij een incompany training worden de data, locatie en bijbehorende kosten in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Vervolg
Na een cyclus van een half jaar in de leergroep gaat het proces van IKC-vorming natuurlijk verder. Je kunt met (een deel van je) eigen leergroep voort, al dan niet begeleid door een expert van NHL/Stenden. Ook is een maatwerk begeleidingstraject voor je eigen team mogelijk of een individueel coaching traject voor jezelf als leidinggevende. Voor het team zijn diverse scholingen op thema’s als ‘Het jonge kind’ beschikbaar. Informatie daarover vind je op de websites van ECNO en Stenden professionals.

Contactpersoon:
06-44.1830.82

 Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon of een van de secretariaten. Telefoonnr. 058 244 1550 of e-mail: professionals@nhlstenden.com of via 058 251 2900 of e-mail: ecno@nhlstenden.com