Leiding geven aan IKC ontwikkeling

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor één professionaliseringsthema’s, te weten ‘In relatie staan tot de omgeving’ (alle deelthema’s) en voor 4 deelthema’s: persoonlijk leiderschap, regie en strategie, leiding geven aan verandering en toekomstgericht onderwijs.