Module Het bedrijf van de toekomst

Inhoud

Het bedrijf van de toekomst: Neem de regie

Zijn jouw strategische keuzes van doorslaggevend belang voor je bedrijf? Wil je mogelijke toekomstscenario’s in kaart brengen en hier slim op inspelen? De module ‘Het bedrijf van de toekomst’ van NHL Stenden helpt je hiermee verder!

De vrijetijdssector is een dynamisch speelveld dat vrijetijdsondernemers dwingt na te denken over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Ze moeten rekening houden met zogenaamde Game Changers die veel invloed hebben op de sector. Een goede scenarioplanning is hierbij erg belangrijk. Het levert toekomstscenario’s op die van pas komen bij beleidsvoering en strategische keuzes.

Wat haal je eruit?
• Je weet een bedrijfsanalyse om te zetten in scenarioplanning, die leidt tot toekomstscenario’s.
• Op basis van toekomstscenario’s weet je innovatieve veranderingen intern te verantwoorden.
• Je ontwikkelt een visie op persoonlijk leiderschap.